Švédsko 2012 / Dobre nám bolo


Víkend, chladno, zamračené, láska, choroba, radosť, dobré jedlo, šípky, futbal, Dorotka, fotky, iPhone, rozhovory, Benny, wifi, les, veveričky, cache, Karvaš a Bláhovec, psy, grilovanie, priateľstvá, spánok, chatka, hudba, černice, kučína, prehra, namrzenosť, oheň, teplo, útek, rozlúčka...


Weekend, cold, cloudy, love, illness, joy, good food, darts, football, Dorothy, photos, iphone, interviews, Benny, wifi, forest, squirrels, cache, Karvaš and Bláhovec, dogs, barbecue, friendships, sleep, cottage, music, blackberries, Kučín, loss, annoyance, fire, heat, escape, farewell ...

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Ako si vybrať svadobného fotografa

Pravidlá slušného správania sa pre žiakov strednej školy

Školský bolg