Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu december, 2012

Ela

Obraz

GIF

Obraz
Nie je veľa vecí, ktoré ma naučili žiaci. O to viac sa z nich teším. Ďakujem Vierka

Jesus

Obraz

I Love My Wife

Obraz

R13

Obraz
Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska vypísali verejnú súťaž na vytvorenie loga Národného stretnutia mládeže R13, ktoré sa uskutoční v dňoch od 26. do 28. júla 2013 v Ružomberku paralelne so Svetovými dňami mládeže (SDM) 2013 v brazílskom Rio de Janeiro.

Cieľom bolo vytvoriť dynamickú, mládežnícku a modernú značku, ktorá by mala svoj základ v Svetových dňoch mládeže.

Obsah loga musel tvoriť text R13. Logo malo mať farby zelenú, žltú a modrú v odtieňoch oficiálneho loga SDM 2013. Témou SDM 2013 je motto: “Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov” (porov. Mt 28,19).


 Logo vychádza z loga svetových dní mládeže v Rio de Janeiro. Z tohto loga je ponechaný ako základ, centrum Ježiš Kristus, teda socha Spasiteľa. Okolo Neho sú do tvaru kruhu usporiadané stopy ludí, ktoré takto tvoria zemeguľu a zároveň ružu (symbol mesta Ružomberok). Mnohosť stôp ako mnohosť lupeňov, ktorými je ruža tvorená. Mnohosť stôp tiež ako mnohosť a rozmanitosť národov, ku ktorým sme posl…