R13


Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska vypísali verejnú súťaž na vytvorenie loga Národného stretnutia mládeže R13, ktoré sa uskutoční v dňoch od 26. do 28. júla 2013 v Ružomberku paralelne so Svetovými dňami mládeže (SDM) 2013 v brazílskom Rio de Janeiro.

Cieľom bolo vytvoriť dynamickú, mládežnícku a modernú značku, ktorá by mala svoj základ v Svetových dňoch mládeže.

Obsah loga musel tvoriť text R13. Logo malo mať farby zelenú, žltú a modrú v odtieňoch oficiálneho loga SDM 2013. Témou SDM 2013 je motto: “Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov” (porov. Mt 28,19).


 Logo vychádza z loga svetových dní mládeže v Rio de Janeiro. Z tohto loga je ponechaný ako základ, centrum Ježiš Kristus, teda socha Spasiteľa. Okolo Neho sú do tvaru kruhu usporiadané stopy ludí, ktoré takto tvoria zemeguľu a zároveň ružu (symbol mesta Ružomberok). Mnohosť stôp ako mnohosť lupeňov, ktorými je ruža tvorená. Mnohosť stôp tiež ako mnohosť a rozmanitosť národov, ku ktorým sme poslaní pre získanie učeníkov. Zároveň rozmanitosť veľkostí stôp vyjadruje to, že každý človek je originál. Každá stopa je orientovaná iným smerom, ako ľudia, ktorí sa zúčastnia stretnutia, prídu z rôznych smerov. No napriek tomu, že každý prichádza a odchádza inam, všetci sa zhromaždujeme na jednom mieste, pri Kristovi.

Farebnosť: Logo je ponechané vo farebnosti hlavného loga SDM. Ľudské stopy tvoria takto kontinenty  a oceány
.


 Logo vychádza z loga svetových dní mládeže v Rio de Janeiro. Z tohto loga je ponechaný ako základ, centrum Ježiš Kristus, teda socha Spasiteľa a tvar loga, ktoré tvorí tvar srdca. Okolo Spasiteľa sa nachádzajú stopy ľudí. Mnohosť stôp vyjadruje mnohosť a rozmanitosť národov, ku ktorým sme poslaní pre získanie učeníkov. Zároveň rozmanitosť veľkostí stôp vyjadruje to, že každý človek je originál. Každá stopa je orientovaná iným smerom, ako ľudia, ktorí sa zúčastnia stretnutia, prídu z rôznych smerov. No napriek tomu, že každý prichádza a odchádza inam, všetci sa zhromaždujeme na jednom mieste, pri Kristovi.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Nelka

Pravidlá slušného správania sa pre žiakov strednej školy

10 super vecí prečo byť svadobným fotografom