Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu september, 2012

Švédsko 2012 / Dobre nám bolo

Obraz
Víkend, chladno, zamračené, láska, choroba, radosť, dobré jedlo, šípky, futbal, Dorotka, fotky, iPhone, rozhovory, Benny, wifi, les, veveričky, cache, Karvaš a Bláhovec, psy, grilovanie, priateľstvá, spánok, chatka, hudba, černice, kučína, prehra, namrzenosť, oheň, teplo, útek, rozlúčka...

Weekend, cold, cloudy,love, illness,joy, good food, darts,football, Dorothy, photos, iphone, interviews, Benny, wifi, forest, squirrels, cache, Karvaš andBláhovec, dogs, barbecue,friendships, sleep, cottage,music,blackberries,Kučín, loss,annoyance, fire, heat,escape,farewell...