Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu apríl, 2013

Web design concept for "roadhouse Tranzit"

Obraz

Dajte na moje slová

Obraz
Jeden človek raz povedal túto vetu. Zaznačil som si ju do sketchbooku a v určitom čakaní na jednu udalosť som sa začal s touto vetou hrať. Iba jednoducho a krátko. Takto nejako:


Celkom blízko

Niekedy sa možno necítime najlepšie a potrebujeme pri sebe niekoho druhého. Celkom blízko, celkom blízku osobu. Niekoho, kto sa nás opýta, čo sa deje a ako nám môže pomôcť. Možno nám ponúkne pomoc, možno sa za nás bude modliť, možno tam bude v trápení s nami štát...Na tomto mieste malo byť napísané niečo, čo neviem napísať. A zrejme ani napísať nemám. Ja len, modlím sa, aby sme si všetci našli takúto osobu.